Integritetspolicy

1. Varför har vi en integritetspolicy

För Databutiken är det viktigt att skydda din personliga integritet. Därför strävar vi efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt samt att efterleva gällande dataskyddsföreskrifter. Med hjälp av denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas av Databutiken.

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?


3. Personuppgifter gällande dig som vi behandlar

  1. Personuppgifter som du har gett oss tillgång till eller som vi har samlat in från dig.
  2. Personuppgifter som vi har samlat från tredje parter.

4. Information gällande cookies

Se sidan om cookiepolicy

5. Syfte och rättslig grund gällande behandling av dina personuppgifter

  1. 5.1 Syfte gällande behandling av dina personuppgifter
X